Andere bronnen
Toon # 
1   Link   Uitvaart federatie Friesland
Uitvaartfederatie Friesland
2   Link   Nijboer Uitvaartzorg
Nijboer Uitvaartzorg
3   Link   Graftombe
Registratie begraafplaatsen
4   Link   Gemeente Tytsjerksteradiel
Gemeente Tytsjerksteradiel
gemeente@t-diel.nl
5   Link   Doarpskrante Jistrum – Skûlenboarch
Doarpskrante Jistrum – Skûlenboarch
oksenijs@gmail.com
6   Link   burgelijkstand Friesland voor 1900