In de afgelopen ledenvergadering van 10 maart2014 zijn o.a. de volgende besluiten genomen:

De ledenkorting wordt per 01-01-2014 verhoogd naar € 675,00 per uitvaart.

Voor alle informaties is de secretaris Ingrit Allema 0512 - 47 14 01 het aanspreekpunt en/of raadpleeg onze website  www.uitvaartvereniging-jistrum.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf de herfst 2009 is er hard gewerkt aan het opknappen van de begraafplaats(en) bij de kerk en op de begraafplaats van de gemeente Tytsjerksteradiel , Schoolstraat 53A.

Naast het groot onderhoud is de gemeentelijke begraafplaats, Schoolstraat 53A, uitgebreid aan de zuidzijde en het toegangspad verbetert.

                        

                        

Voor nadere informatie/adressen over de begraafplaatsen o.a. wie er begraven zijn kies in de rubriek links "Graftombe" en voor de burgerlijkstand in Friesland van voor 1900 "Burgerlijkestand v. 1900".

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Is er een Polis      ??????????????

Wanneer er geen duidelijkheid is over het al dan niet aanwezig zijn van een levensverzekering dan is er een mogelijkheid om dat via het Verbond voor Verzekeraars aan de weet te komen. Op www.allesoververzekeren.nl , onder zoekwoord ''verloren levensverzekering'' kunt u het aanvraagformulier downloaden. Voor meer informatie: Verbond voor Verzekeraars, 070-333 86 27.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf 1 maart 2011 blijven alle grafstenen eigendom van de nabestaanden. Pas na het ruimen van een graf gaat het eigendom van de grafsteen over naar de houder van de begraafplaats.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het online rouwen en deelneming krijgt de laatste tijd steeds meer vorm en invulling, wilt u hier ook gebruik van maken dan kunt u de site www.Mensenlinq.nl raadplegen.